hafan

digwyddiadau

gwasanaethau

newyddion

cwsmeriaid

cysylltwch ni

 

 

Croeso i Cardiconnect!

 

Sefydliad di elw yw Cardiconnect sy'n arbenigo mewn cefnogi digwyddiadau.

 

Rheoli cynadleddau

 

P'un a oes gennych seremoni wobrwyo bach neu gynhadledd fawr, sydd angen cymorth logistaidd llawn, mae gennym y wybodaeth, profiad dawn greadigol i gynnal digwyddiad gwirioneddol gofiadwy.

 

Mae pob un o'n digwyddiadau yn cael eu cynnal gyda'r lefel uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid. Gan ddefnyddio offer clyweled diweddaraf gallwn greu yr effaith yr ydych yn ei ddymuno trywy defnyddio technoleg i gyfleu eich neges ac i gryfhau eich brand.

 

Mae ein pobl nid yn unig yn greadigol ond eisioes yn hynod o fedrus yn dechnegol. Gyda rhestr hir o ofer ar gael i chi, yn ogystal 'n harbenigedd wrth gymhwyso technoleg, gallwch fod yn sicr y bydd eich cynhadledd yn cyflawni ei nodau a'i adlewyrchu'n dda ar eich cwmni.

 

Cynhyrchu gynhadledd

 

Rydym ni yn Cardiconnect yn arbenigo mewn rheoli digwyddiadau ac yn gallu helpu i drawsnewid eich syniadau cychwynnol I realiti.

Yn dibynnu ar eich digwyddiad gallwn greu, dylunio, datblygu a rheoli pob agwedd ar eich digwyddiad boed yn wobrau cinio, cynadleddau, arddangosfeydd, sioeau ffasiwn neu lansio cynnyrch.

 

Llogi offer

 

Gall Cardiconnect darparu amrywiaeth eang o offer o ansawdd da ar gael i'w llogi ar gyfer eich digwyddiad nesaf. P'un a yw'n cinio gala, digwyddiad elusennol, cynadleddau, arddangosfeydd, sioeau ffasiwn, digwyddiadau preifat a phriodasau.

 

Dros y blynyddoedd rydym wedi buddsoddi'n drwm yn y technoleg diweddaraf ar gyfer digwyddiadau, gan gynnwys goleuadau LED.

 

Dylunio set

 

Mae ein tm mewnol yn yn arbenigwyr mewn dylunio set llwyfan ar gyfer cynadleddau, cyflwyniadau wobr a lansio cynnyrch. Gallwn darparu amrywiaeth eang o setiau llwyfan cost effeithiol sy'n cwrdd 'ch gofynion neu adeiladu yn gyfan gwbl bwrpasol gan hyrwyddo eich brand ach neges.